Wsplnym mianownikiem wszystkich tych zwizkw jest to, e powoduj one uszkodzenia DNA, w czsteczkach dziedziczenia w jdrze komrkowym, oraz wpywaj na inne podstawowe procesy biologiczne…